Λογοτεχνικό Ηµερολόγιο 2018: Όσα λένε οι άντρες για τις γυναίκες

By  |  0 Comments

Το Λογοτεχνικό Ηµερολόγιο 2018 είναι αφιερωµένο στη γυναίκα. ∆ιαβάζουµε στις σελίδες του τι σκέφτονται οι άντρες για τις γυναίκες: µιλάνε πώς ζουν µ’ αυτό το υπέροχο πλάσµα, που σε όλους τους ρόλους του κοσµεί την ύπαρξη των αντρών και τους εµφυσά ιδιαίτερα και υψηλά νοήµατα για τη ζωή· µας εξοµολογούνται επίσης οι άντρες πώς βιώνουν την εξάρτηση και την επενέργεια που έχει µέσα τους το άλλο τους µισό στο συµπαντικό υπάρχειν του ανθρώπου. Κορυφαίοι Έλληνες λογοτέχνες φτιάχνουν έναν ζωντανό θηλυκό πίνακα ζωγραφίζοντάς τον µε τη χάρη της γυναίκας, πολλές φορές αντιστικτικά µε τις γνωστές προκαταλήψεις, που όµως δε δεσµεύουν αλλ’ αντίθετα απελευθερώνουν· σφραγίζεται η αιώνια γυναίκα µε τη βαθιά σκέψη αυτών των δηµιουργών και µε τις σπουδαίες γραφές τους.

Ανθολόγηση κειµένων & σχεδιασµός έκδοσης
Κώστας Σταµάτης

Στο εξώφυλλο λεπτοµέρεια από το έργο του Εδουάρδου Σακαγιάν Βόλτα νυχτερινή, 2002-2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *