Ποιες είναι οι top δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες;

By  |  0 Comments

Υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που αξιολογούνται για κάθε θέση εργασίας και αν τις καλλιεργήσετε θα μπορέσετε να θέσετε τις βάσεις για μια αναμφισβήτητα επιτυχημένη καριέρα.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τις 10 πιο σημαντικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.

1. Επινοητικότητα
2. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
3. Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
4. Ευελιξία
5. Στρατηγική σκέψη και σχεδιασμό
6. Οργάνωση
7. Αυτο-Κατεύθυνση
8. Ικανότητα Συνεργασίας
9. Αυτογνωσία
10. Ειλικρίνεια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *