07/09/2017
Τι είναι το Jade Rolling;

Το Jade Rolling είναι μια αρχαία κινεζική ιατρική θεραπεία, που χρησιμοποιεί μια ημιπολύτιμη πέτρα (jade stone). Στη θεραπεία με κρυστάλλους, ο νεφρίτης (jade) πιστεύεται ότι έχει θεραπευτικές και προστατευτικές ιδιότητες…