05/05/2022
4 συνήθειες των επιτυχημένων ανθρώπων

Η επιτυχία μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα. Ανάλογα με τους στόχους που έχεις βάλει ορίζεται και η επιτυχία. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετές απολαβές λόγω του επαγγέλματος του μπορεί να μην έχει πετύχει μια σταθερή σχέση που ίσως θα ήθελε για την προσωπική του ζωή.