17/12/2014
Γυψοσανιδό…κατάσταση!

Ψευδοροφές, ειδικές κατασκευές, κρυφοί φωτισμοί, σποτάκια, φωτισμοί με led ταινίες, προεξοχές και εσοχές, γεωμετρικές γραμμές, φωτιζόμενα πλαίσια, κεφαλάρια, ελαφριά διαχωριστικά, νέες τοιχοποιίες, πρωτότυπα επενδυτικά υλικά…