10/10/2015
Η άσκηση που θα σας βοηθήσει να φαίνεστε 10 κιλά πιο αδύνατες

Ο γυμνασμένος κορμός και η σωστή στάση του σώματος, μας κάνει να φαινόμαστε πιο αδύνατοι χωρίς να έχουμε χάσει κιλά. Αυτή η άσκηση  γυμνάζει την πλάτη, τους ώμους και βελτιώνει τη στάση του σώματος.