14/02/2016
Ένα ab & butt workout που είναι κάτι παραπάνω από τονωτικό!

Ένα workout για την κοιλιά και τους γλουτούς από την Aerial Trainer, Lindsey Duggan, που είναι κάτι παραπάνω από τονωτικό! MOVE #1 AIR CRUNCH MOVE #2 AIR PULL UP MOVE #3 AIR HAMSTRING CURLS MOVE #4 AIR STEP-UPS MOVE #5 AIR ROPE CLIMB MOVE #6 AIR HIPS LIFTS MOVE #7 AIR PLANK TO PIKE Δείτε περισσότερα στο The Coveteur.